top of page

CIEĽ PROGRAMU

Prijmite do svojej rodiny, do svojej školy, do triedy maďarské dieťa, ktoré nemá dostatok príležitostí skúšať slovenčinu v prirodzenom prostredí

Čo je cieľ projektu?

 •  Interkultúrna výmena v rámci Slovenska

 •  Zažiť toleranciu a otvorenosť na vlastnej koži

Náš projekt pomáha zbúrať zábrany a strach a zvyšuje pochopenie, otvorenosť a toleranciu. 

 • Spoznať predstaviteľa národnostnej menšiny na Slovensku, pre ktorého je slovenčina druhým jazykom

 • Podporiť maďarské dieťa zo Slovenska pri osvojení slovenčiny a naučiť sa tak niečo o svojom materinskom jazyku, ako aj o procese učenia ďalšieho jazyka

Ako to funguje?

 •  Odporúčaný vek detí: 10 – 15 rokov (5. – 9. ročník základnej školy)

 •  Detí spájame na základe ich spoločných záujmov (napr. šport, hudba atď.)

 •  Dĺžka pobytu: 2 týždne

 •  Hosťovské maďarské dieťa bude navštevovať počas pobytu slovenskú školu spolu s jeho hostiteľským bratom či sestrou.

 •  V rámci vzájomnosti má slovenské dieťa možnosť stráviť 1 týždeň v rodine maďarského dieťaťa počas prázdnin (stačí sa záväzne rozhodnúť po 2 týždňoch hosťovania)

 •  Dopravu zabezpečuje  rodič vysielaného dieťaťa

Kedy?

 •  Hosťovanie maďarského dieťaťa v slovenskej rodine a v škole sa uskutoční na prelome mája a júna 

 •  Hosťovanie slovenského dieťaťa v maďarskej rodine prebehne podľa dohody cez prázdniny 

Úloha školy v projekte

 • Podpora pri hľadaní hosťujúcich rodín 

 • Mentorská podpora učiteľa na prekonanie ťažkostí pri adaptácii

 • Príprava detí v hostiteľskej triede

 • Pestrý program v popoludňajších hodinách podľa možností školy

bottom of page