top of page

Koncom mája a na začiatku júna 2018 sa prostredníctvom našej občianskej iniciatívy prvýkrát zrealizoval dvojtýždňový výmenný program s hosťovaním maďarských detí, žiakov 5-7. ročníkov základných škôl na juhu Slovenska s vyučovacím jazykom maďarským. Iniciátormi boli rodičia, ktorí považujú za prioritné, aby deti maďarskej národnosti prekonali prirodzené ťažkosti a bariéry vyplývajúce z viacjazyčnosti a aby v spoločnosti zbúravali zažité stereotypy a predsudky.

 

Vzájomné hosťovanie detí bolo historicky osvedčenou stratégiou v našom regióne, ako nástroj na výučbu cudzích jazykov, bola často realizovaná najmä koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Táto „ľudová“ metóda postavená na vzájomnej dôvere hosťujúcej a vysielajúcej rodiny nás inšpirovala natoľko, že sme túto iniciatívu preniesli do 21. storočia. Kedysi bohaté rodiny si totiž najímali cudzojazyčné pestúnky, resp. posielali svoje deti študovať do zahraničia. Bežné rodiny, ktoré nemali takéto finančné možnosti využívali takúto nákladovo efektívnu metódu vzájomnej výpomoci. Hosťujúca rodina sa správala k „malému hosťovi“ tak, ako by chcela, aby sa k jej vlastným deťom správala druhá rodina. Programy fungujúce na podobnom princípe vzájomnosti, ako napr. Erasmus Plus sú veľmi obľúbené aj dnes v západnej časti Európy, v rámci tohto konceptu sa navštevujú stredoškoláci, aby rozširovali svoje jazykové znalosti, spoznali iné kultúry, rodiny a školy.

 

Aktuálny ročník 2022/23 už bude 6. ročníkom. Nový formát rozumieme.si ponúka deťom slobodu vo výbere spoločných aktivít (viď informácie o Aktuálnom ročníku).

 

Prihlášky čakáme do 30.10.2022.  

bottom of page