Naplemente.jpg
Balcsi.jpg

Pokračujeme v ONLINE programe rozumieme.si!

Prečo sa zapojiť?

  • Podporíte maďarské dieťa zo Slovenska, ktoré nemá dostatok príležitostí  používať slovenčinu v prirodzenom prostredí

  • Spoznáte príslušníka maďarskej menšiny a možno získate dobrého priateľa

  • Zažijete zábavu a cez spoločné jazykové výzvy si rozšírite obzory

  • Najlepšie riešenia vyhrávajú zaujímavé zážitkové alebo vecné výhry

  • Hlavná výhry sú plachtenie na Balatóne a pobyt pri Balatóne v Szántóde

 

Ako to prebieha:

  • Deti pracujú na diaľku – online v dvojiciach a stanú sa slovenským bratom/sestrou pre rovesníka, ktorý má materinský jazyk maďarčinu.

  • Riešia sériu výziev zameraných na vzájomné spoznávanie sa a na jazyk

  • Popri tom sa naučia pár slov a výrazov po maďarsky

  • Jedna z kľúčových úloh je pochopiť, čo je najťažšie pre maďarské deti na slovenčine a vytvoriť pomôcku na rozvoj slovenčiny.

Riešenie výziev: december - január

Časová náročnosť: cca 2 – 3 hod. za týždeň (v čase určenom dvojicou)

Pre koho: pre žiakov 2. stupňa základnej školy (prípadne odvážni štvrtáci)