top of page

Pre deti vyrastajúce v maďarsky hovoriacom prostredí je veľmi dôležitá výzva osvojenie si slovenčiny. Rozvoj jazyka je dlhodobý proces a vyžaduje si neustále vystupovanie z komfortnej zóny, skúšanie, zažiť, že nie všetkému rozumiem, alebo neviem všetko vyjadriť.  Práve táto výzva a potreba zažiť jazyk v reálnom prostredí viedla k vytvoreniu projektu rozumieme.si. 

Kľúčové je dopriať maďarskému dieťaťu prajné a bezpečné prostredie. Prostredie, kde sa im nikto nebude smiať, keď urobia chybu. 

Pre slovenské školy účasť v projekte prináša príležitosť viesť deti k otvorenosti a k empatii. Slovenskí žiaci majú možnosť sa stať slovenským bratom alebo slovenskou sestrou maďarského rovesníka zo Slovenska. Čaká ich dobrodružstvo, dobrý pocit, že niekomu pomohli v rozvoji slovenčiny a možno aj dlhodobé priateľstvo. 

 

Ak sa do programu chcete zapojiť ako škola - vyplňte registračný formulár za školu a zároveň konkrétni žiaci sa môžu priamo hlásiť cez individuálne prihlášky. Deti majú možnosť spolu zbierať body a slobodne sa rozhodnúť, ktoré aktivity sú pre nich zaujímavé. Ak cez úvodné online aktivity si vytvoria dôveru, môžu zvládnuť najväčšiu výzvu projektu - dvojtýždňové hosťovanie maďarského dieťaťa v slovenskej rodine a chodiť so slovenským bratom resp. sestrou aj do školy. 

 

Vtedy z hľadiska pedagógov prijímajúcej školy je kľúčové pripraviť prijímajúcu triedu na vítanie hosťa. Podľa doterajších skúseností z programu sa osvedčilo uskutočniť diskusiu s deťmi z prijímajúcej triedy s cieľom nastaviť očakávania, dohodnúť pravidlá správania voči žiakovi/žiačke, pre ktorého je slovenčina druhým jazykom a môže sa stať, že nevie, alebo pomalšie odpovedá na otázky. Je dôležité poprosiť žiakov, nech dočasnému spolužiakovi triedy doprajú pocit vítanosti, spolupatričnosti a akceptácie. Pedagógom odporúčame citlivo zvažovať  mieru zapojenia do vyučovania a spoločných aktivít podľa úrovne ovládania slovenčiny a odvahy hosťa. Neodporúčame opravovať prípadné chyby, ale povzbudzovať, aby rozprávali a prejavovali sa.  

bottom of page