PODPORTE NÁS

Projekt rozumieme.si robíme z nadšenia vo voľnom čase.
 
Keď chcete podporiť náš ďalší rozvoj viete to urobiť nasledovnými spôsobmi:
 
1. Venujete nám 2% dane (tlačivo si viete stiahnuť tu)
 
2. Priamou finančnou podporou na účet  SK20 1100 0000 0029 2388 8895 (nevájate pomôcť aj symbolickou malou sumou)
 
3. Sponzorovaním výhier nového ONLINE ročníka

​Kontakt:  

Občianske združenie S(z)lomarát

Biskupická 11 

821 06 Bratislava

Email: 

info@cseregyerek.sk

info@rozumieme.si

Cseregyerek - rozumieme.si

Ďakujeme za sponzorskú podporu výhier online ročníka:

                Pod záštitou: