top of page

Visszajelzés a nyárasdi alapiskola pedagógusától:

1. Milyen fokú szlováktudással rendelkezett a tanuló a programba való jelentkezés előtt (szóbeli megértés, aktív beszéd, írásbeli kifejezés)?


A tanuló már a jelentkezés előtt is kiemelkedett társai közül szlovák tudását, valamint érdeklődését tekintve. Kiváló nyelvérzékkel rendelkezik, ebből kifolyólag nem okoz neki különösebb problémát a szóbeli megértés. Az aktív beszédhelyzetekből fakadó akadályokat ügyesen kezeli, az írásbeli munkái jellemzően nagyon szépek, kreativitása kimagasló.


2.  Tapasztalt-e javulást (ha igen, a fentiek közül mely téren) a tanuló szlováktudásában?


A beszédkészsége jelentősen fejlődött, kevesebbet hezitál, jobban kezeli a váratlan helyzeteket. 


3. Volt-e a programnak és a tanuló részvételének hatása az osztály többi tanulójára (motivációs, beszélgetőtéma szlovákórán)?


Egyértelműen hatással volt az osztályra a program. Kezdetben, a program megkezdése előtt, negatív hatás volt érezhető. Annak lehetősége, hogy a tanuló egy szlovák iskolában tanul majd két hétig, néhány diákban meglepő módon ellenszenvet váltott ki, de ezt szerencsére nagyon gyorsan, és gond nélkül lehetett kezelni. A diákok a program közeledtével egyre izgatottabbá váltak. Buzdították a tanulót, gondoskodásukat bizonyították nagyon sok területen. Biztosították az itthoni tananyag pótolását, megszervezték, ki milyen módon segíti majd a diák munkáját.


A program végeztével ugyanilyen izgalommal várták haza. Tapasztalatai, észrevételei, élménybeszámolója téma volt a szlovák órán, valamint az osztályfőnöki órán is. A tanuló nagyon elégedett volt mindennel. Elég önbizalmat, erőt kapott ahhoz, hogy további cserediák programokra jelentkezzen, és bátran buzdítson másokat is.  


4. Az Ön személyes értékelése, véleménye a programról:


Mivel jómagam is nyelvtanár vagyok, csak támogatni tudom a hasonló programokat. Ez a program azon kívül, hogy a nyelvtanulást segíti, empátiára, elfogadásra tanít. A szlovák-magyar viszony nagyon kényes téma, amiről a diákok általában eltorzult, szélsőséges véleményeket hallanak, olvasnak. Ezen sürgősen változtatni kellene, és ez a program akár az első lépés lehetne.

bottom of page