email: info@rozumieme.si

o.z. S(z)lomarát, Biskupická 11, 821 06 Bratislava