Money.jpg
travelbag.png
Friendship.png

NÁKLADY

Prijímajúca rodina dostane 50,- EUR na krytie nákladov od vysielajúcej rodiny. Pri letnom pobyte to funguje rovnako, de facto sa vráti rovnaká suma.  Cestovné náklady (napr. lístky MHD) a školské obedy by sa mali hradiť navyše, a je potrebné si to vyjasniť vopred s vysielajúcou rodinou.

LOGISTICKÁ PRÍPRAVA

Prijímajúcich rodičov prosíme, aby si vopred premysleli logistiku a dali vopred inštrukcie hosťovi - napr. potrebu priniesť plavky, aké veci sú potrebné na telocvik atď. Odporúčame skontaktovať sa so školou a dohodnúť detaily ohľadne školských obedov príp. možnosti zúčastniť sa na poobedňajších aktivítách. Premyslite si a dohodnite s druhou rodinou aj "núdzový" scenár - keby niekto ochorel. V hosťujúcej škole oznámte posledný deň hosťa - aby sa vedeli rozlúčiť.

PODPORA JAZYKOVÉHO ROZVOJA HOSŤA

Odporúčame neopravovať chyby, ktoré bude hosť robiť v slovenčine, len podporovať, aby sa prejavil. Tiež odporúčame premyslieť, aké kvalitné slovenské zdroje - napr. filmy, seriály, knihy, relácie alebo videá by ste mohli ukázať hosťovi - ktoré ho budú aj neskôr baviť. Tiež odporúčame premyslieť, aké kvalitné slovenské zdroje - napr. filmy, seriály, knihy, relácie alebo videá by ste mohli ukázať hosťovi - ktoré ho budú aj neskôr baviť. Pri učení jazyka je veľmi silnou inšpiráciou zaujímavý obsah v tom danom jazyku. Dbajte na to, aby to nebola čeština. 

 

ZOZNÁMENIE SA VOPRED

  • Podľa našich skúseností je veľmi dobré, keď sa deti nakontaktujú na seba cez sociálne siete a zoznámia sa.

  • Ak je to možné, odporúčame aj osobné stretnutie vopred resp. cez skype. Deti sa tak môžu na seba vopred tešiť a pomáha, keď už budú poznať to prostredie, kde strávia dva týždne.

  • Odporúčame tiež porozprávať sa o stravovacích návykoch rodín. Napr. jedna hosťujúca mamička vopred poslala zoznam jedál, ktoré oni bežne jedávajú a hosť si mohol napísať, čo má rád a čo nie. Takáto starostlivá príprava viedla k tomu, že dvojtýždňový pobyt sa stal aj kulinárskym zážitkom. 

AKO PREDÍSŤ PRÍPADNÝM ŤAŽKOSTIAM

Nezabudnite na to, že ide o citlivý vek. Váš hosť môže rôzne reagovať: možno bude smelo konverzovať a byť akčný, možno bude utiahnutejší a tichší, môže mať tendenciu "unikať". Citlivo a flexibilne reagujte na jeho potreby. Na introvertov odporúčame prístup: "menej je viac", nechajte ich viac v role pozorovateľov a robte programy, kde sa nemusí zle cítiť z jazykovej bariéry. Samotný pobyt v škole a celodenné fungovanie v inom jazykovom prostredí je pre účastníkov veľmi únavný

 

Odporúčame vopred spísať hlavné princípy fungovania vašej rodiny - čo sú spoločné rodinné aktivity, do ktorých sa má hosť zapojiť, aká je denná rutina, koľko času môžu deti stráviť pred počítačom, alebo na mobile. 

 

Pri vytváraní dvojíc dbáme na čo najlepšiu zhodu a veríme, že medzi niektorými dvojicami môže vzniknúť aj dlhodobejší kontakt a priateľstvo, a chuť sa stretávať alebo si zopakovať zážitok. Majte však reálne očakávania, aj keď pôjde o jednorázový zážitok, podporili ste dobrú vec a vaše dieťa získalo hodnotný zážitok.