top of page
Friendship.png
travelbag.png
Money.jpg

PODPORA JAZYKOVÉHO ROZVOJA HOSŤA

Odporúčame neopravovať chyby, ktoré bude hosť robiť v slovenčine, len podporovať, aby sa prejavil. Tiež odporúčame premyslieť, aké kvalitné slovenské zdroje - napr. filmy, seriály, knihy, relácie alebo videá by ste mohli ukázať hosťovi - ktoré ho budú aj neskôr baviť.  Pri učení jazyka je veľmi silnou inšpiráciou zaujímavý obsah v tom danom jazyku. Dbajte na to, aby to nebola čeština. 

 

STRAVOVACIE NÁVYKY A RODINNÉ ZVYKLOSTI

Odporúčame vopred spísať hlavné princípy fungovania vašej rodiny - čo sú spoločné rodinné aktivity, do ktorých sa má hosť zapojiť, aká je denná rutina, koľko času môžu deti stráviť pred počítačom, alebo na mobile.

Odporúčame, aby ste sa porozprávali o stravovacích návykoch rodín. Napr. jedna hosťujúca mamička vopred poslala zoznam jedál, ktoré oni bežne jedávajú a hosť si mohol napísať, čo má rád a čo nie. Takáto starostlivá príprava viedla k tomu, že dvojtýždňový pobyt sa stal aj kulinárskym zážitkom. 

AKO PREDÍSŤ PRÍPADNÝM ŤAŽKOSTIAM

Nezabudnite na to, že ide o citlivý vek. Váš hosť môže rôzne reagovať: možno bude smelo konverzovať a byť akčný, možno bude utiahnutejší a tichší, môže mať tendenciu "unikať". Citlivo a flexibilne reagujte na jeho potreby. Na introvertov odporúčame prístup: "menej je viac", nechajte ich viac v role pozorovateľov a robte programy, kde sa nemusí zle cítiť z jazykovej bariéry. Samotný pobyt v škole a celodenné fungovanie v inom jazykovom prostredí je pre účastníkov veľmi únavný

Pri vytváraní dvojíc dbáme na čo najlepšiu zhodu a veríme, že medzi niektorými dvojicami môže vzniknúť aj dlhodobejší kontakt a priateľstvo, a chuť sa stretávať alebo si zopakovať zážitok. Majte však reálne očakávania, aj keď pôjde o jednorázový zážitok, podporili ste dobrú vec a vaše dieťa získalo hodnotný zážitok. 

NÁKLADY

Prijímajúca rodina dostane 50,- EUR na krytie nákladov od vysielajúcej rodiny. Pri letnom pobyte to funguje rovnako, de facto sa vráti rovnaká suma.  Cestovné náklady (napr. lístky MHD) a školské obedy by sa mali hradiť navyše, a je potrebné si to vyjasniť vopred s vysielajúcou rodinou.

LOGISTICKÁ PRÍPRAVA

Prijímajúcich rodičov prosíme, aby si vopred premysleli logistiku a dali vopred inštrukcie hosťovi - napr. potrebu priniesť plavky, aké veci sú potrebné na telocvik atď. Odporúčame skontaktovať sa so školou a dohodnúť detaily ohľadne školských obedov príp. možnosti zúčastniť sa na poobedňajších aktivítách. Premyslite si a dohodnite s druhou rodinou aj "núdzový" scenár - keby niekto ochorel. V hosťujúcej škole oznámte posledný deň hosťa - aby sa vedeli rozlúčiť.

bottom of page