Ak vás náš program zaujal a ako rodina by ste sa chceli zapojiť, pripravte prosím krátky popis profilu vašej rodiny, ktorý obsahuje:

  • predstavenie členov rodiny (mená a vek),

  • kde a ako bývate,

  • fotky rodiny

  • popis, čo vás motivovalo k zapojeniu sa do projektu

  • o čo sa deti zaujímajú (uveďte čo najkonkrétnejšie aj názov videohry, seriálu alebo hier) a čo zvyknú robiť vo voľnom čase,

  • ako zvyknete tráviť voľný čas. 

email: info@rozumieme.si

o.z. S(z)lomarát, Biskupická 11, 821 06 Bratislava