Ak vaša škola má záujem sa zapojiť do programu rozumieme.si, neváhajte nás osloviť prostredníctvom:

info@rozumieme.si

Arnold Kiss    0910/150 333

Orši Véghová 0915/793 856

​Kontakt:  

Občianske združenie S(z)lomarát

Biskupická 11 

821 06 Bratislava

Email: 

info@cseregyerek.sk

info@rozumieme.si

Cseregyerek - rozumieme.si

Ďakujeme za sponzorskú podporu výhier online ročníka:

                Pod záštitou: