Ak vaša škola má záujem sa zapojiť do programu rozumieme.si, neváhajte nás osloviť prostredníctvom:

info@rozumieme.si

Arnold Kiss    0910/150 333

Orši Véghová 0915/793 856

PARTNERSKÉ ŠKOLY PROJEKTU

  • ZŠ Narnia - Bratislava,

  • ZŠ Narnia - Pezinok,

  • Škola pre mimoriadne nadané deti - Bratislava,

  • ZŠ Veľký Biel,

  • ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Podunajské Biskupice,

  • ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo,

  • ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Topoľníky. 

email: info@rozumieme.si

o.z. S(z)lomarát, Biskupická 11, 821 06 Bratislava