Ak vaša škola má záujem sa zapojiť do programu rozumieme.si, neváhajte sa prihlásiť.