Ak vaša škola má záujem sa zapojiť do programu rozumieme.si, neváhajte nás osloviť prostredníctvom:

Email.png
Phone.png

info@rozumieme.si

Arnold Kiss    0910/150 333

Orši Véghová 0915/793 856

Velky Biel skola.jpg
Narnia.jpg