Pre deti vyrastajúce v maďarsky hovoriacom prostredí je veľmi dôležitá výzva osvojenie si slovenčiny. Rozvoj jazyka je dlhodobý proces a vyžaduje si neustále vystupovanie z komfortnej zóny, skúšanie, zažiť, že nie všetkému rozumiem, alebo neviem všetko vyjadriť.  Práve táto výzva a potreba zažiť jazyk v reálnom prostredí viedla k vytvoreniu projektu rozumieme.si. 

Ako to funguje?

  •  Odporúčaný vek detí: 10 – 12 rokov (5. – 7. ročník základnej školy)

  •  Detí spájame na základe ich spoločných záujmov (napr. šport, hudba atď.)

  •  Dĺžka pobytu: 2 týždne

  •  Hosťovské maďarské dieťa bude navštevovať počas pobytu slovenskú školu spolu s jeho hostiteľským bratom či sestrou.

  •  V rámci vzájomnosti má slovenské dieťa možnosť stráviť 1 týždeň v rodine maďarského dieťaťa počas prázdnin (stačí sa záväzne rozhodnúť po 2 týždňoch hosťovania)

  •  Dopravu zabezpečuje  rodič vysielaného dieťaťa  

V rámci projektu bežne oslovujeme partnerské školy a cez nich hľadáme hosťovské rodiny, kedže pre úspešný pobyt je kľúčové zosúladiť pobyt v rodine a v škole.