top of page

Pre deti vyrastajúce v maďarsky hovoriacom prostredí je veľmi dôležitá výzva osvojenie si slovenčiny. Rozvoj jazyka je dlhodobý proces a vyžaduje si neustále vystupovanie z komfortnej zóny, skúšanie, zažiť, že nie všetkému rozumiem, alebo neviem všetko vyjadriť.  Práve táto výzva a potreba zažiť jazyk v reálnom prostredí viedla k vytvoreniu projektu rozumieme.si. 

Slovenské deti majú možnosť sa stať slovenským bratom alebo slovenskou sestrou maďarského rovesníka zo Slovenska. Čaká ich dobrodružstvo, dobrý pocit, že niekomu pomohli v rozvoji slovenčiny a možno aj dlhodobé priateľstvo. 

Slovenské deti sa môžu hlásiť aj priamo, bez zapojenia školy. Deti totiž najprv čakajú online výzvy (súťaž so zaujímavými cenami) a iné aktivity. Ak zistia, že si rozumejú, sa môžu rozhodnúť, že si vyskúšajú najväčšiu výzvu: hostiť maďarského rovesníka na dva týždne v rodine a v škole. Školu je možné zapojiť v momente, keď uvažujete o takomto variante. 

Pre koho? 

  • Odporúčaný vek detí: 9 – 15 rokov (4. – 9. ročník základnej školy)

  • Detí spájame na základe ich spoločných záujmov (napr. šport, hudba atď.) 

  • Formy aktivít: pobyty v rodine partnera, online výzvy a riešenie spoločných úloh, zbieranie bodov, vytváranie spoločných programov

V rámci projektu vytvárame aj sieť partnerských škôl, cez ktoré hľadáme slovenských bratov a sestry. 

bottom of page