PROJEKT rozumieme.si SPÚŠŤA 3. ROČNÍK

HOSŤOVANIA MAĎARSKÝCH DETÍ ZO SLOVENSKA 

Prihlásiť sa môžete cez vašu školu do 31. januára 2020. 

Hlavný termín hosťovania je 17 - 30. mája 2020.

Následne cez leto maďarská rodina privíta vaše dieťa na jeden týždeň. 

​Kontakt:  

Občianske združenie S(z)lomarát

Biskupická 11 

821 06 Bratislava

Email: 

info@cseregyerek.sk

info@rozumieme.si

Cseregyerek - rozumieme.si

Ďakujeme za sponzorskú podporu výhier online ročníka:

                Pod záštitou: