PROJEKT rozumieme.si SPÚŠŤA 3. ROČNÍK

HOSŤOVANIA MAĎARSKÝCH DETÍ ZO SLOVENSKA 

Prihlásiť sa môžete cez vašu školu do 31. januára 2020. 

Hlavný termín hosťovania je 17 - 30. mája 2020.

Následne cez leto maďarská rodina privíta vaše dieťa na jeden týždeň. 

email: info@rozumieme.si

o.z. S(z)lomarát, Biskupická 11, 821 06 Bratislava