Pokračujeme v ONLINE programe rozumieme.si!

Prečo sa zapojiť?

  • Podporíte maďarské dieťa zo Slovenska, ktoré nemá dostatok príležitostí  používať slovenčinu v prirodzenom prostredí

  • Spoznáte príslušníka maďarskej menšiny a možno získate dobrého priateľa

  • Zažijete zábavu a cez spoločné jazykové výzvy si rozšírite obzory

  • Najlepšie riešenia vyhrávajú zaujímavé zážitkové alebo vecné výhry

  • Hlavná výhry sú plachtenie na Balatóne a pobyt pri Balatóne v Szántóde

 

Ako to bude prebiehať:

  • Deti budú pracovať na diaľku – online v dvojiciach a stanú sa slovenským bratom/sestrou pre rovesníka, ktorý má materinský jazyk maďarčinu.

  • Budú riešiť sériu výziev zameraných na vzájomné spoznávanie sa a na jazyk

  • Popri tom sa naučia pár slov a výrazov po maďarsky (môžeme už vopred prezradiť, že tam bude rozprávková výzva aj hudobná výzva)

  • Jedna z kľúčových úloh bude pochopiť, čo je najťažšie pre maďarské deti na slovenčine a vytvoriť pomôcku na rozvoj slovenčiny.

Termín prihlášok:  31. októbra 2020

Riešenie výziev: november - december

Časová náročnosť: cca 2 – 3 hod. za týždeň (v čase určenom dvojicou)

Vyhlásenie víťazov: ešte upresníme

Pre koho: pre žiakov 2. stupňa základnej školy (prípadne odvážni štvrtáci)

 

Prihlásiť sa môžete cez elektronickú prihlášku na tejto stránke.

 

Výzvy budú uverejňované na facebookovej stránke projektu.

​Kontakt:  

Občianske združenie S(z)lomarát

Biskupická 11 

821 06 Bratislava

Email: 

info@cseregyerek.sk

info@rozumieme.si

Cseregyerek - rozumieme.si

Ďakujeme za sponzorskú podporu výhier online ročníka:

                Pod záštitou: