Skúsenosti z druhého ročníka projektu

V školskom roku 2018/2019 sme rozšírili našu cieľovú vekovú kategóriu na 10 až 15 rokov, t.j. na žiakov druhého stupňa základnej školy. Takto sa do projektu  zapojilo  9 detí z juhu Slovenska (z miest a obcí okresov Dunajská Streda, Komárno, Trebišov, Michalovce), ktorým sme pomocou ochotných škôl (z Bratislavy a Žiliny) a milých rodičov našli výmenných bratov a sestry, aby si získali a upevnili jazykové vedomosti v slovenčine a v neposlednom rade si deti navzájom vytvorili priateľský vzťah, nielen jeden k druhému, ale aj k ostatným predstaviteľom väčšinovej/menšinovej spoločnosti. Výsledky boli znovu pozitívne, inšpirujúce, mnohé "páry" sa už viackrát stretli počas leta, čo nám potvrdzuje, že metóda funguje a že tolerancia sa začína v útlom veku na individuálnej úrovni. V takom duchu chceme pokračovať a zapojiť čoraz viac rodín a škôl do projektu rozumieme.si

Ďalší ročník

 

V našom projekte pokračujeme aj v školskom roku 2019/2020. Prvé ročníky boli pre nás nesmierne inšpirujúce, nakoľko okrem prvých skúseností sa generovalo aj niečo oveľa viac, zrodili sa dlhodobé priateľstvá medzi rodinami a deťmi. Mnohí z nich plánujú pobyt opakovať, a to nás utvrdzuje v tom, že náš projekt je skutočne výnimočný a prináša neopakovateľné zážitky.

 

V prípade záujmu zapojiť sa do projektu neváhajte nás kontaktovať, najlepšie cez vašu školu

do 31.januára 2020 - TERMÍN PREDĹŽENÝ DO konca Februára 2020

​Kontakt:  

Občianske združenie S(z)lomarát

Biskupická 11 

821 06 Bratislava

Email: 

info@cseregyerek.sk

info@rozumieme.si

Cseregyerek - rozumieme.si

Ďakujeme za sponzorskú podporu výhier online ročníka:

                Pod záštitou: